UE

Unia Europejska

Unia Europejska

Unia Europejska jest to swego rodzaju związek o charakterze gospodarczo-politycznym, w skład którego wchodzi dwadzieścia osiem krajów europejskich, w jakich obowiązuje system demokratyczny. Jest to specyficzne stowarzyszenie, jakie powstało najpierw między zaledwie kilkoma państwami. Przede wszystkim podstawą do stworzenia tej unii stał się traktat z Maastricht. W oparciu o niego stworzono Unię Europejską. Miało to miejsce w dniu 1 listopada 1993 roku. Natomiast sam traktat został podpisany w dniu 7 lutego 1992 roku. Powstanie unii nie było wcale tak łatwe, jak mogłoby się to wydawać.
Konieczne było kompletne zgranie się państw, a więc wymagało to długiego czasu integracji politycznej. Ponadto trzeba było także nawiązać ścisłe relacje o charakterze społecznym oraz gospodarczym. Współczesna unia opiera się w swej historii już na podwalinach tworzonych gdzieś w końcówce okresu powojennego. Najpierw w skład wspólnoty weszło sześć państw, jakie były zachodnioeuropejskimi krajami. Z czasem zaczęły się one systematycznie rozwijać i chętnie przyjmowały do swojego związku również i inne państwa także te leżące na terenie kontynentu europejskiego. Musimy wiedzieć, że od samego początku działania stowarzyszenia unijnego nadrzędną kwestią była współpraca oraz wzmocnienie jedności pomiędzy państwami.
Unia jest międzynarodową organizacją, która istnieje od grudnia 2009.

Autor:

Share this post