UE

Budżet Unii

Budżet Unii

Unia Europejska posiada środki pieniężne, które zbierane są na podstawie składek przekazywanych na tenże cel przez kraje członkowskie. Wszystkie one trafiają do jednego, wspólnego unijnego budżetu. Z tejże puli są stosownie dzielone, w zależności od tego, jakie są aktualne potrzeby w konkretnych państwach wchodzących w skład Unii. Ogólnie rzecz biorąc, środki jakie wpływają do puli finansowej Unii Europejskiej to cło. Są tą pieniądze, jakie wywodzą się z podatków. W obrębie krajów członkowskich cło nie jest opłacane, ale mimo wszystko opłata ta jest charakterystyczna w trakcie podróżowania między krajami, które nie przynależą do Unii.
Chodzi o kraje, które eksportują wyroby na tereny przynależne do Unii. Innym rodzajem finansowania są podatki od towarów oraz usług. Mowa tu o podatku VAT. Wszystkie państwa członkowskie muszą wpłacać ten podatek do kasy ogólnej Unii. Jest to pewien procent kwoty, jaka pochodzi z obrotów towarów. Innym wariantem środków pieniężnych należnych do stowarzyszenia unijnego jest Produkt Narodowy Brutto. Zgodnie z polityką finansową Unii Produkt Narodowy Brutto jest efektem sum pobieranych od każdego państwa członkowskiego. Chodzi o kwotę 0,73 procent wartości PNB. Ponadto warto również wspomnieć o karach finansowych, jakie wynikają z niedopasowania się do przepisów unijnych. Gigantyczne sankcje karne obowiązują także w przypadku nieodpowiedniego wydatkowania dofinansowania unijnego. Musimy wiedzieć, że źródło finansowe Unii Europejskiej to również podatki takie jak na przykład zatrudnianie pracowników w Instytucjach Unijnych.

Autor:

Share this post