+
 1. Unia Europejska

  Możliwość komentowania Unia Europejska została wyłączona

  Unia Europejska jest to swego rodzaju związek o charakterze gospodarczo-politycznym, w skład którego wchodzi dwadzieścia osiem krajów europejskich, w jakich obowiązuje system demokratyczny. Jest to specyficzne stowarzyszenie, jakie powstało najpierw między zaledwie kilkoma państwami. Przede wszystkim podstawą do stworzenia tej unii stał się traktat z Maastricht. W oparciu o niego stworzono Unię Europejską. Miało to miejsce w dniu 1 listopada 1993 roku. Natomiast sam traktat został podpisany w dniu 7 lutego 1992 roku. Powstanie unii nie było wcale tak łatwe, jak mogłoby się to wydawać.
  Konieczne było kompletne zgranie się państw, a więc wymagało to długiego czasu integracji politycznej. Ponadto trzeba było także nawiązać ścisłe relacje o charakterze społecznym oraz gospodarczym. Współczesna unia opiera się w swej historii już na podwalinach tworzonych gdzieś w końcówce okresu powojennego. Najpierw w skład wspólnoty weszło sześć państw, jakie były zachodnioeuropejskimi krajami. Z czasem zaczęły się one systematycznie rozwijać i chętnie przyjmowały do swojego związku również i inne państwa także te leżące na terenie kontynentu europejskiego. Musimy wiedzieć, że od samego początku działania stowarzyszenia unijnego nadrzędną kwestią była współpraca oraz wzmocnienie jedności pomiędzy państwami.
  Unia jest międzynarodową organizacją, która istnieje od grudnia 2009.

  Autor:

 2. Symbole Unii

  Możliwość komentowania Symbole Unii została wyłączona

  Cechą charakterystyczną wyróżniającą Unię Europejską okazuje się być między innymi hymn Oda do radości, która pochodzi z finałowej kantaty z repertuaru Beethovena, dokładniej z IX symfonii. Dziełu nadano instrumentalny charakter, aby nie było żadnych barier komunikacyjnych. Po raz pierwszy odegrano Odę do radości, jaki oficjalny hymn związku unijnego w roku 1972. Za aranż utworu odpowiedzialny jest Beethoven.
  Europejska flaga natomiast składa się z gwiazd w kolorze złotym, jakie są umieszczone na błękitnym tle. To ma pokazywać jedność obywateli. W dniu 9 maja natomiast w każdym kraju członkowskim obchodzi się Dzień Europy. Walutą wspólną dla większości krajów unijnych jest euro. Paszport obywateli chociażby jednego z krajów Unii Europejskiej ma kolor burgundzkiego wina.

  Autor:

 3. Religia mieszkańców Unii

  Możliwość komentowania Religia mieszkańców Unii została wyłączona

  Mieszkańcy Unii Europejskiej są w większości chrześcijanami. Jak wskazuje na to wynik badań Eurobarometr 2010. Chrześcijan jest praktycznie siedemdziesiąt procent wszystkim obywateli łącznie wszelkich państw unijnych. Ogólnie w wielu kraju jest to problematyczne, aby dokładnie oszacować, ilu będzie wyznawców chrześcijaństwa chociażby z tego względu, że w niektórych instytucjach kościelnych nie występuje rozłam od państwa.
  Tak jest na przykład w Grecji, Danii czy też w Wielkiej Brytanii. Dlatego więc ten rodzaj statystyk nie jest w stu procentach pewny, ale uśredniony. Musimy wiedzieć, że w zakresie chrześcijaństwa dominującego na terenie kontynentu europejskiego oraz krajów przynależnych do Unii Europejskiej wyróżnia się specyficzny podział na protestantyzm, prawosławie oraz katolicyzm. Najczęściej pojawiają się katolicy. Dominują oni w Portugalii, Hiszpanii., Luksemburgu, Francji, Portugalii. Są obecni w dużym stopniu także w Holandii, Belgii oraz Niemczech, Włoszech, na Malcie, w Słowenii, na Słowacji, Węgrzech, w Polsce, na Litwie, w Austrii. Protestantyzm przejawia się natomiast w Szwecji, Estonii, Niemczech, Danii, Finlandii oraz na Łotwie.
  Jeżeli mowa o odłamie anglikańskim prawosławia to pojawia się wśród mieszkańców Rumunii, Bułgarii, Cypru, Grecji oraz Bułgarii. W Holandii, w Szkocji, części wschodniej Węgier jest tradycja kalwińska oraz prezbiteriańska.

  Autor:

 4. Budżet Unii

  Możliwość komentowania Budżet Unii została wyłączona

  Unia Europejska posiada środki pieniężne, które zbierane są na podstawie składek przekazywanych na tenże cel przez kraje członkowskie. Wszystkie one trafiają do jednego, wspólnego unijnego budżetu. Z tejże puli są stosownie dzielone, w zależności od tego, jakie są aktualne potrzeby w konkretnych państwach wchodzących w skład Unii. Ogólnie rzecz biorąc, środki jakie wpływają do puli finansowej Unii Europejskiej to cło. Są tą pieniądze, jakie wywodzą się z podatków. W obrębie krajów członkowskich cło nie jest opłacane, ale mimo wszystko opłata ta jest charakterystyczna w trakcie podróżowania między krajami, które nie przynależą do Unii.
  Chodzi o kraje, które eksportują wyroby na tereny przynależne do Unii. Innym rodzajem finansowania są podatki od towarów oraz usług. Mowa tu o podatku VAT. Wszystkie państwa członkowskie muszą wpłacać ten podatek do kasy ogólnej Unii. Jest to pewien procent kwoty, jaka pochodzi z obrotów towarów. Innym wariantem środków pieniężnych należnych do stowarzyszenia unijnego jest Produkt Narodowy Brutto. Zgodnie z polityką finansową Unii Produkt Narodowy Brutto jest efektem sum pobieranych od każdego państwa członkowskiego. Chodzi o kwotę 0,73 procent wartości PNB. Ponadto warto również wspomnieć o karach finansowych, jakie wynikają z niedopasowania się do przepisów unijnych. Gigantyczne sankcje karne obowiązują także w przypadku nieodpowiedniego wydatkowania dofinansowania unijnego. Musimy wiedzieć, że źródło finansowe Unii Europejskiej to również podatki takie jak na przykład zatrudnianie pracowników w Instytucjach Unijnych.

  Autor: