+
Wiadmości prawne Unii Home

Unia Europejska

Unia Europejska jest to swego rodzaju związek o charakterze gospodarczo-politycznym, w skład którego wchodzi dwadzieścia osiem krajów europejskich, w jakich obowiązuje system demokratyczny. Jest to specyficzne stowarzyszenie, jakie powstało najpierw między zaledwie kilkoma państwami. Przede wszystkim podstawą do stworzenia tej unii stał się traktat z Maastricht. W oparciu o niego stworzono Unię Europejską. Miało to […]

Symbole Unii

Cechą charakterystyczną wyróżniającą Unię Europejską okazuje się być między innymi hymn Oda do radości, która pochodzi z finałowej kantaty z repertuaru Beethovena, dokładniej z IX symfonii. Dziełu nadano instrumentalny charakter, aby nie było żadnych barier komunikacyjnych. Po raz pierwszy odegrano Odę do radości, jaki oficjalny hymn związku unijnego w roku 1972. Za aranż utworu odpowiedzialny […]

Religia mieszkańców Unii

Mieszkańcy Unii Europejskiej są w większości chrześcijanami. Jak wskazuje na to wynik badań Eurobarometr 2010. Chrześcijan jest praktycznie siedemdziesiąt procent wszystkim obywateli łącznie wszelkich państw unijnych. Ogólnie w wielu kraju jest to problematyczne, aby dokładnie oszacować, ilu będzie wyznawców chrześcijaństwa chociażby z tego względu, że w niektórych instytucjach kościelnych nie występuje rozłam od państwa. Tak […]

Budżet Unii

Unia Europejska posiada środki pieniężne, które zbierane są na podstawie składek przekazywanych na tenże cel przez kraje członkowskie. Wszystkie one trafiają do jednego, wspólnego unijnego budżetu. Z tejże puli są stosownie dzielone, w zależności od tego, jakie są aktualne potrzeby w konkretnych państwach wchodzących w skład Unii. Ogólnie rzecz biorąc, środki jakie wpływają do puli […]